You are here

Picture of Rosa María Cruz
Re: Prueba para UNIBE
by Rosa María Cruz - Wednesday, 25 September 2013, 09:02 PM
 
---> הודעה זו תורגמה על ידי התוכנית ללא רוויזיה. הודעה מקורית.

תורגם על הנושא.
: בעניין: מבחן לUNIBE


שלום! כאן אני לחקור. תודה לך! smile

הערה מתינות: הערה זו כבר בהנחיית דניאל פפר. רק תן לי לתקן את החיוך בסוף הטקסט ...

(עריכה: דניאל פפר - ההגשה המקורית יום רביעי, 25 בספטמבר 2013, 20:48)

You are not logged in. (Login)