You are here

Picture of Rosa María Cruz
Re: Prueba para UNIBE
by Rosa María Cruz - Wednesday, 25 September 2013, 09:02 PM
 
---> Aquest missatge va ser traduït pel programa sense revisió. Missatge original.

Traduït tema
: Re: Prova per UNIBE


Hola! Aquí vaig a explorar. Gràcies! smile

NOTA DE LA MODERACIÓ: Aquesta nota ha estat moderada per Daniel Pebre. Només em vaig permetre arreglar el somriure al final del text ...

(Edited by Daniel Pebre - original submission Wednesday, 25 September 2013, 8:48 PM)

You are not logged in. (Login)