You are here

Picture of Daniel Pimienta
Prueba para UNIBE
by Daniel Pimienta - Friday, 20 September 2013, 09:41 PM
 
---> Това съобщение е преведена от програмата, без преразглеждане. Оригиналното съобщение.

Преведено предмет
: Тест за Unibe


Това е тест, за да видим дали всичко работи добре на платформата.
Picture of Rosa María Cruz
Re: Prueba para UNIBE
by Rosa María Cruz - Wednesday, 25 September 2013, 09:02 PM
 
---> Това съобщение е преведена от програмата, без преразглеждане. Оригиналното съобщение.

Преведено предмет
: Re: Тест за Unibe


Здравейте! Тук ще се изследват. Благодарим ви! smile

Модератора ЗАБЕЛЕЖКА: Тази бележка е модерирана от Daniel Pepper. Остави ме да се определи на усмивка в края на текста ...

(Редактирано от Daniel Pepper - първоначалното подаване сряда, 25 септември, 2013, 20:48)

You are not logged in. (Login)