You are here

Picture of Daniel Pimienta
Prueba para UNIBE
by Daniel Pimienta - Friday, 20 September 2013, 09:41 PM
 
---> Ky mesazh është përkthyer nga programi pa rishikim. Mesazhi origjinal.

Përkthyer temë
: Test për UNIBE


Kjo është një provë për të parë nëse gjithçka punon mirë në platformë.
Picture of Rosa María Cruz
Re: Prueba para UNIBE
by Rosa María Cruz - Wednesday, 25 September 2013, 09:02 PM
 
---> Ky mesazh është përkthyer nga programi pa rishikim. Mesazhi origjinal.

Përkthyer temë
: Re: Test për UNIBE


Hello! Këtu unë do të shqyrtojë. Faleminderit! smile

SHËNIM Moderimi: Ky shënim është moderuar nga Daniel Pepper. Vetëm më lejoni të rregulluar buzëqeshje në fund të tekstit ...

(Edituar nga Daniel Pepper - nënshtrim origjinale e mërkurë 25 shtator, 2013, 20:48)

You are not logged in. (Login)