You are here

Picture of Admin User
envío de imagen attched
by Admin User - Tuesday, 26 February 2013, 06:44 AM
 
---> Това съобщение е преведена от програмата, без преразглеждане. Оригиналното съобщение.

Преведено предмет
: изображение изпращането attched


Добре, че прикачите изображение
Picture of Admin User
Re: envío de imagen attched
by Admin User - Tuesday, 26 February 2013, 06:55 AM
 
---> Това съобщение е преведена от програмата, без преразглеждане. Оригиналното съобщение.

Преведено предмет
: Re: изпращане на attched изображение


Се появява картина, но е повреден, това е причината за грешката
You are not logged in. (Login)