You are here

Picture of Admin User
Error mio
by Admin User - Wednesday, 9 January 2013, 03:00 AM
 
---> Táto správa bola preložená do programu, bez revízie. Pôvodnú správu.

Prekladal predmetu
: Moja chyba


Vyzerá to, že som zabudol zmeniť servera CARDICIS a naozaj dostať správu?
Picture of Admin User
Re: Error mio
by Admin User - Wednesday, 9 January 2013, 03:11 AM
 
---> Táto správa bola preložená do programu, bez revízie. Pôvodnú správu.

Prekladal predmetu
: Re: Chyba mio


Nemeňte server: (
Picture of Usuario Test
Re: Error mio
by Usuario Test - Wednesday, 9 January 2013, 03:19 AM
 
---> Táto správa bola preložená do programu, bez revízie. Pôvodnú správu.

Prekladal predmetu
: Re: Chyba mio


Vyriešené

(Edited by Admin User - streda 09.01.2013, 03:18)
You are not logged in. (Login)