You are here

Picture of Admin User
Error mio
by Admin User - Wednesday, 9 January 2013, 03:00 AM
 
---> Това съобщение е преведена от програмата, без преразглеждане. Оригиналното съобщение.

Преведено предмет
: Грешката е моя


Изглежда, че аз забравих да промените сървъра CARDICIS и наистина да получите съобщение?
Picture of Admin User
Re: Error mio
by Admin User - Wednesday, 9 January 2013, 03:11 AM
 
---> Това съобщение е преведена от програмата, без преразглеждане. Оригиналното съобщение.

Преведено предмет
: Re: Грешка млн.


Не променяйте сървър: (
Picture of Usuario Test
Re: Error mio
by Usuario Test - Wednesday, 9 January 2013, 03:19 AM
 
---> Това съобщение е преведена от програмата, без преразглеждане. Оригиналното съобщение.

Преведено предмет
: Re: Грешка млн.


Коментари

(Редактирано от Аватар - сряда, януари 9, 2013, 03:18)
You are not logged in. (Login)