You are here

Picture of Usuario Test
Re: Todo esta bien en las traducciones
by Usuario Test - Tuesday, 18 December 2012, 11:19 AM
 
---> Aquest missatge va ser traduït pel programa sense revisió. Missatge original.

Traduït tema
: Re: Tot està correcte en les traduccions


Anem a contestar en un altre nivell de la casacada

(Editat per Admin User - dimarts, 18 de desembre de 2012, 11:17)

You are not logged in. (Login)