You are here

Picture of Usuario Test
Todo esta bien en las traducciones
by Usuario Test - Tuesday, 18 December 2012, 10:18 AM
 
---> Aquest missatge va ser traduït pel programa sense revisió. Missatge original.

Traduït tema
: Tot està correcte en les traduccions


Prova de que tot va bé en els moodles. Només és per comprovar.

(Editat per Admin User - dimarts, 18 de desembre de 2012, 10:10)

Picture of Alvaro Blanco
Re: Todo esta bien en las traducciones
by Alvaro Blanco - Tuesday, 18 December 2012, 10:50 AM
 
---> Aquest missatge va ser traduït pel programa sense revisió. Missatge original.

Traduït tema
: Re: Tot està correcte en les traduccions


El comportamie nt dins i fora de les llistes és diferent

(Editat per Admin User - dimarts, 18 de desembre de 2012, 10:41)

Picture of Alvaro Blanco
Re: Todo esta bien en las traducciones
by Alvaro Blanco - Tuesday, 18 December 2012, 11:06 AM
 
---> Aquest missatge va ser traduït pel programa sense revisió. Missatge original.

Traduït tema
: Re: Tot està correcte en les traduccions


I si responc amb l'administrador el procés funciona igual

(Editat per Admin User - dimarts, 18 de desembre de 2012, 11:03)

Picture of Admin User
Re: Todo esta bien en las traducciones
by Admin User - Tuesday, 18 December 2012, 11:12 AM
 
---> Aquest missatge va ser traduït pel programa sense revisió. Missatge original.

Traduït tema
: Re: Tot està correcte en les traduccions


Bé, ja que estem, posaré moltes respostes en cascada.
Picture of Usuario Test
Re: Todo esta bien en las traducciones
by Usuario Test - Tuesday, 18 December 2012, 11:19 AM
 
---> Aquest missatge va ser traduït pel programa sense revisió. Missatge original.

Traduït tema
: Re: Tot està correcte en les traduccions


Anem a contestar en un altre nivell de la casacada

(Editat per Admin User - dimarts, 18 de desembre de 2012, 11:17)

You are not logged in. (Login)