You are here

Picture of Usuario Test
Re: Todo esta bien en las traducciones
by Usuario Test - Tuesday, 18 December 2012, 11:19 AM
 
---> Ky mesazh është përkthyer nga programi pa rishikim. Mesazhi origjinal.

Përkthyer temë
: Re: Të gjitha është e mirë në përkthim


Le të përgjigjen në një tjetër nivel të kaskadës

(Edited by Admin User - e martë, dhjetor 18, 2012, 11:17)

You are not logged in. (Login)