You are here

Picture of Usuario Test
Todo esta bien en las traducciones
by Usuario Test - Tuesday, 18 December 2012, 10:18 AM
 
---> Ky mesazh është përkthyer nga programi pa rishikim. Mesazhi origjinal.

Përkthyer temë
: Gjithçka është mirë në përkthim


Dëshmi se të gjitha është edhe në Moodles. Njëra është për të kontrolluar.

(Edited by Admin User - e martë, dhjetor 18, 2012, 10:10)

Picture of Alvaro Blanco
Re: Todo esta bien en las traducciones
by Alvaro Blanco - Tuesday, 18 December 2012, 10:50 AM
 
---> Ky mesazh është përkthyer nga programi pa rishikim. Mesazhi origjinal.

Përkthyer temë
: Re: Të gjitha është e mirë në përkthim


Comportamie dhe nuk e brenda dhe jashtë listave është i ndryshëm

(Edited by Admin User - e martë, dhjetor 18, 2012, 10:41)

Picture of Alvaro Blanco
Re: Todo esta bien en las traducciones
by Alvaro Blanco - Tuesday, 18 December 2012, 11:06 AM
 
---> Ky mesazh është përkthyer nga programi pa rishikim. Mesazhi origjinal.

Përkthyer temë
: Re: Të gjitha është e mirë në përkthim


Dhe në qoftë se përgjigja për procesin e administratorit punon njëjtë

(Edited by Admin User - e martë, dhjetor 18, 2012, 11:03)

Picture of Admin User
Re: Todo esta bien en las traducciones
by Admin User - Tuesday, 18 December 2012, 11:12 AM
 
---> Ky mesazh është përkthyer nga programi pa rishikim. Mesazhi origjinal.

Përkthyer temë
: Re: Të gjitha është e mirë në përkthim


E pra, që ne do të merrni shumë ujëvarë përgjigje.
Picture of Usuario Test
Re: Todo esta bien en las traducciones
by Usuario Test - Tuesday, 18 December 2012, 11:19 AM
 
---> Ky mesazh është përkthyer nga programi pa rishikim. Mesazhi origjinal.

Përkthyer temë
: Re: Të gjitha është e mirë në përkthim


Le të përgjigjen në një tjetër nivel të kaskadës

(Edited by Admin User - e martë, dhjetor 18, 2012, 11:17)

You are not logged in. (Login)