You are here

Picture of Admin User
Vamos a probar la impresión de la variable adecuada
by Admin User - Monday, 10 December 2012, 06:36 AM
 
---> Mae`r neges yn cyfieithu gan rhaglen heb adolygu. Neges wreiddiol.

Cyfieithwyd pwnc
: Gadewch i ni geisio argraffu y newidyn priodol


Gadewch i ni geisio cywiro y newidyn a oedd yn anghywir o'r blaen, mae'n rhaid i bellach yn dychwelyd rhywfaint o werth.
You are not logged in. (Login)