You are here

Picture of Admin User
Vamos a probar la impresión de la variable adecuada
by Admin User - Monday, 10 December 2012, 06:36 AM
 
---> Táto správa bola preložená do programu, bez revízie. Pôvodnú správu.

Prekladal predmetu
: Skúsme tlače zodpovedajúce premennú


Skúsme sa opravuje premennú, ktorá bola v poriadku skôr, musí teraz vrátiť nejakú hodnotu.
You are not logged in. (Login)