You are here

Picture of Admin User
Vamos a probar la impresión de la variable adecuada
by Admin User - Monday, 10 December 2012, 06:36 AM
 
---> Ова порука је преведен од стране програма без ревизије. Оригиналне поруке.

Преведено предмет
: Хајде да покушамо да штампа одговарајућу променљиву


Хајде да покушамо исправљање променљиву која је била у праву раније, сада мора да врати неку вредност.
You are not logged in. (Login)