You are here

Picture of Admin User
Vamos a probar la impresión de la variable adecuada
by Admin User - Monday, 10 December 2012, 06:36 AM
 
---> Wiadomość została przetłumaczona przez program bez zmian. Oryginalna wiadomość.

Przetłumaczone temat
: Spróbujmy drukowania odpowiednie zmienne


Spróbujmy sprostowanie zmienną, która była w porządku, teraz musi zwracać jakąś wartość.
You are not logged in. (Login)