You are here

Picture of Admin User
Vamos a probar la impresión de la variable adecuada
by Admin User - Monday, 10 December 2012, 06:36 AM
 
---> Aquest missatge va ser traduït pel programa sense revisió. Missatge original.

Traduït tema
: Anem a provar la impressió de la variable adequada


Anem a provar amb la correcció de la variable que abans estava errònia, ara ha de tornar algun valor.
You are not logged in. (Login)