You are here

Picture of Admin User
Vamos a probar la impresión de la variable adecuada
by Admin User - Monday, 10 December 2012, 06:36 AM
 
---> Това съобщение е преведена от програмата, без преразглеждане. Оригиналното съобщение.

Преведено предмет
: Нека се опитаме отпечатване на съответната променлива


Нека се опитаме коригиране на променлива, която не е наред, то сега трябва да върне някаква стойност.
You are not logged in. (Login)