You are here

Picture of Admin User
Vamos a probar la impresión de la variable adecuada
by Admin User - Monday, 10 December 2012, 06:36 AM
 
---> Ky mesazh është përkthyer nga programi pa rishikim. Mesazhi origjinal.

Përkthyer temë
: Le të përpiqemi shtypjen e ndryshueshme e duhur


Le të përpiqemi korrigjimin e ndryshueshme që ishte e gabuar më parë, tani duhet të kthehen disa vlera.
You are not logged in. (Login)