You are here

Picture of Admin User
a ver ahora
by Admin User - Monday, 10 December 2012, 06:33 AM
 
---> Táto správa bola preložená do programu, bez revízie. Pôvodnú správu.

Prekladal predmetu
: vidieť teraz


No, bolo to v treťom teste, ale dúfajme, že vo štvrtom, aspoň sa zdá, že robíme pokroky.
You are not logged in. (Login)