You are here

Picture of Admin User
a ver ahora
by Admin User - Monday, 10 December 2012, 06:33 AM
 
---> Ова порука је преведен од стране програма без ревизије. Оригиналне поруке.

Преведено предмет
: до сада видели


Па, то је било у трећем тесту, али надамо се у четвртом, бар изгледа да смо напредујемо.
You are not logged in. (Login)