You are here

Picture of Admin User
El mensaje es traducido en la lengua original
by Admin User - Tuesday, 4 December 2012, 04:33 AM
 
---> Aquest missatge va ser traduït pel programa sense revisió. Missatge original.

Traduït tema
: El missatge és traduït a la llengua original


Alguna cosa falla en el mòdul llest, ja que tradueix el missatge original, quan no hauria de fer-ho.
You are not logged in. (Login)