You are here

Picture of Admin User
El mensaje es traducido en la lengua original
by Admin User - Tuesday, 4 December 2012, 04:33 AM
 
---> Това съобщение е преведена от програмата, без преразглеждане. Оригиналното съобщение.

Преведено предмет
: Посланието се превежда на езика на оригинала


Нещо не е наред с модула готови, тъй като преведени на оригиналното съобщение, когато не трябва.
You are not logged in. (Login)