You are here

Picture of Admin User
This is a test for correct posting
by Admin User - Saturday, 1 December 2012, 02:30 AM
 
---> Táto správa bola preložená do programu, bez revízie. Pôvodnú správu.

Prekladal predmetu
: Toto je test pre správne zaúčtovanie


To je nová skúška pre správne vysielanie nepreložených správ.
You are not logged in. (Login)