You are here

Picture of Admin User
segunda prueba
by Admin User - Wednesday, 21 November 2012, 03:16 AM
 
---> Ky mesazh është përkthyer nga programi pa rishikim. Mesazhi origjinal.

Përkthyer temë
: Testi i dytë


Dërgimi i studentëve dështon
Picture of Admin User
Re: segunda prueba
by Admin User - Wednesday, 21 November 2012, 03:45 AM
 
---> Ky mesazh është përkthyer nga programi pa rishikim. Mesazhi origjinal.

Përkthyer temë
: Re: Testi i dytë


Shtuar IP
You are not logged in. (Login)