You are here

Picture of Admin User
Probando el nuevo entorno goodle
by Admin User - Wednesday, 21 November 2012, 03:07 AM
 
---> Mae`r neges yn cyfieithu gan rhaglen heb adolygu. Neges wreiddiol.

Cyfieithwyd pwnc
: Profi'r Goodle amgylchedd newydd


Mae hwn yn brawf o demogoodle

Nodyn Cymedroli:
Mae'r post wedi cyrraedd ar gyfer mae'n rhaid i safoni awr yn cyrraedd defnyddwyr
You are not logged in. (Login)