You are here

Picture of Admin User
Probando el nuevo entorno goodle
by Admin User - Wednesday, 21 November 2012, 03:07 AM
 
---> Táto správa bola preložená do programu, bez revízie. Pôvodnú správu.

Prekladal predmetu
: Testovanie nového prostredia Goodle


Toto je test demogoodle

Moderovanie poznámka:
Mail sa dostavil na moderovanie musí teraz osloviť užívateľa
You are not logged in. (Login)