You are here

Picture of Admin User
modificación del lib
by Admin User - Friday, 20 July 2012, 04:03 AM
 
---> Mae`r neges yn cyfieithu gan rhaglen heb adolygu. Neges wreiddiol.

Cyfieithwyd pwnc
: addasu lib


Mae'r lib dilinet hanfon i'w enw, ond nid y safleoedd eraill.

Rwy'n addaswyd y llinellau sydd eu hangen demogoodle.
Picture of Alvaro Blanco
Re: modificación del lib
by Alvaro Blanco - Sunday, 22 July 2012, 04:33 AM
 
---> Mae`r neges yn cyfieithu gan rhaglen heb adolygu. Neges wreiddiol.

Cyfieithwyd pwnc
: Re: addasu lib


Ymateb Affricaneg fforwm.

Yr wyf yn ymateb oddi rhestr arall ac yn cael ei bostio ar y amlieithog.

Yna mae hyn yn cael ei gyfieithu fel arfer yn

(Golygwyd gan Defnyddiwr Gweinyddol - Dydd Sul 22 Gorffennaf, 2012, 03:08)

You are not logged in. (Login)