You are here

Picture of Alvaro Blanco
Re: modificación del lib
by Alvaro Blanco - Sunday, 22 July 2012, 04:33 AM
 
---> Това съобщение е преведена от програмата, без преразглеждане. Оригиналното съобщение.

Преведено предмет
: Re: промяна на ИЪ


Форум отговор африкаанс.

Аз съм отговор от друг списък и е публикувано на многоезикови.

Тогава това обикновено се превежда

(Редактирано от администратор - неделя, 22 юли, 2012 г., 03:08)

You are not logged in. (Login)