You are here

Picture of Admin User
modificación del lib
by Admin User - Friday, 20 July 2012, 04:03 AM
 
---> Ky mesazh është përkthyer nga programi pa rishikim. Mesazhi origjinal.

Përkthyer temë
: modifikimin e lib


Emri lib dilinet dërguar për të, por jo faqet e tjera.

I modifikuar linjat e nevojshme demogoodle.
Picture of Alvaro Blanco
Re: modificación del lib
by Alvaro Blanco - Sunday, 22 July 2012, 04:33 AM
 
---> Ky mesazh është përkthyer nga programi pa rishikim. Mesazhi origjinal.

Përkthyer temë
: Re: modifikimin e lib


Afrikaans Përgjigje forum.

Unë jam përgjigjur nga një tjetër listë dhe është postuar në shumëgjuhësh.

Pastaj kjo është përkthyer zakonisht

(Edited by User Admin - e diel, korrik 22, 2012, 03:08)

You are not logged in. (Login)