You are here

Picture of Daniel Pimienta
copy and paste
by Daniel Pimienta - Tuesday, 27 March 2012, 10:37 PM
 
---> Táto správa bola preložená do programu, bez revízie. Pôvodnú správu.

Prekladal predmetu
: Kopírovanie a vkladanie


Toto je test z kópie podložku papiera poznámky
You are not logged in. (Login)