You are here

Picture of Daniel Pimienta
copy and paste
by Daniel Pimienta - Tuesday, 27 March 2012, 10:37 PM
 
---> Aquest missatge va ser traduït pel programa sense revisió. Missatge original.

Traduït tema
: copy and paste


Això és una prova realitzada des de la còpia d'un document de noti pad
You are not logged in. (Login)