You are here

Picture of Daniel Pimienta
copy and paste
by Daniel Pimienta - Tuesday, 27 March 2012, 10:37 PM
 
---> Това съобщение е преведена от програмата, без преразглеждане. Оригиналното съобщение.

Преведено предмет
: копиране и поставяне


Това е тест от копие на подложката за хартия бележка
You are not logged in. (Login)