You are here

Picture of Alvaro Blanco
Nueva prueba de traducción
by Alvaro Blanco - Tuesday, 27 March 2012, 10:30 PM
 
---> Това съобщение е преведена от програмата, без преразглеждане. Оригиналното съобщение.

Преведено предмет
: Тест за нов превод


Argggg тест не документ (доведе само във форума)

(Редактирано от Даниел пипер - оригинален подаване вторник, 27 март 2012 г., 16:27)

You are not logged in. (Login)