You are here

Picture of Alvaro Blanco
Nueva prueba de traducción
by Alvaro Blanco - Tuesday, 27 March 2012, 10:30 PM
 
---> Ky mesazh është përkthyer nga programi pa rishikim. Mesazhi origjinal.

Përkthyer temë
: Testi i ri për përkthim


Testi Argggg nuk rezultoi vetëm dokumenti (në forum)

(Redaktuar nga Daniel Piper - E martë origjinal nënshtrim, 27 Mar 2012, 04:27 PM)

You are not logged in. (Login)