You are here

Picture of Daniel Pimienta
Re: Démo pour BIGUINE PARTNERS
by Daniel Pimienta - Sunday, 25 March 2012, 11:40 PM
 
---> ข้อความนี้ถูกแปลโดยโปรแกรมโดยไม่ต้องแก้ไข ข้อความต้นฉบับ

เรื่องแปล
: Re: Demo สำหรับ BIGUINE พันธมิตร


นี่คือตัวอย่างอีกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าทุกสิ่งที่อยู่ในลำดับก่อนที่จะจัดสัมมนาระหว่างประเทศ

งูของเขาจะผิวปากที่เหนือหัวของเราหรือไม่

ไม่มีสิ่งใดที่เคยได้รับให้กับผู้ชายที่ไม่แข็งแรงหรืออ่อนแอของเขาหรือหัวใจของเขา และเมื่อเขาคิดว่าเขาเปิดอ้อมแขนของเขาเงาของเขาเป็นที่ของข้าม และเมื่อเขาเชื่อว่าการเขย่าความสุขของเขาเขา grinds ชีวิตของเขาคือการหย่าร้างที่แปลกและเจ็บปวด
ไม่มีความรักความสุข
You are not logged in. (Login)