You are here

Picture of Daniel Pimienta
Re: Démo pour BIGUINE PARTNERS
by Daniel Pimienta - Sunday, 25 March 2012, 11:40 PM
 
---> Това съобщение е преведена от програмата, без преразглеждане. Оригиналното съобщение.

Преведено предмет
: Re: Демонстрация за BIGUINE ПАРТНЬОРИ


Ето още една демонстрация, за да се уверете, че всичко е в ред, преди международния семинар.

Кои са неговите змии свирки над главите ни?

Нищо не се предоставя на никого, нито силата си, нито неговият слабост или сърцето му. И когато той си мисли, че отвори ръцете си, сянката му е, че на кръст. И когато той вярва, че разклащане неговото щастие, той смила. Неговият живот е странен и болезнен развод.
Не е щастлива любов.
You are not logged in. (Login)