You are here

Picture of Admin User
Prueba de nuevo API
by Admin User - Friday, 17 February 2012, 05:36 PM
 
---> Това съобщение е преведена от програмата, без преразглеждане. Оригиналното съобщение.

Преведено предмет
:
Picture of Daniel Pimienta
Re: Prueba de nuevo API
by Daniel Pimienta - Friday, 17 February 2012, 06:30 PM
 
---> Това съобщение е преведена от програмата, без преразглеждане. Оригиналното съобщение.

Преведено предмет
:
Picture of Daniel Pimienta
Re: Prueba de nuevo API
by Daniel Pimienta - Saturday, 18 February 2012, 03:43 PM
 
---> Това съобщение е преведена от програмата, без преразглеждане. Оригиналното съобщение.

Преведено предмет
: Re: Prueba де Nuevo API


Добре! Нека'' видим какво се случи сега. Ще получа ли съобщение умереност? Ще превода да бъде ефективен? Ще бъдат преведени предмет в тялото на съобщението?

Бих искал да се види, че се случи, така че ние имаме перфектната платформа демонстрация.

Чао сега.

You are not logged in. (Login)