You are here

Picture of Admin User
Prueba de nuevo API
by Admin User - Friday, 17 February 2012, 05:36 PM
 
---> Ky mesazh është përkthyer nga programi pa rishikim. Mesazhi origjinal.

Përkthyer temë
:
Picture of Daniel Pimienta
Re: Prueba de nuevo API
by Daniel Pimienta - Friday, 17 February 2012, 06:30 PM
 
---> Ky mesazh është përkthyer nga programi pa rishikim. Mesazhi origjinal.

Përkthyer temë
:
Picture of Daniel Pimienta
Re: Prueba de nuevo API
by Daniel Pimienta - Saturday, 18 February 2012, 03:43 PM
 
---> Ky mesazh është përkthyer nga programi pa rishikim. Mesazhi origjinal.

Përkthyer temë
: Re: Prueba de Nuevo API


All right! Le'' s të parë se çfarë ndodh tani. Unë do të marrë mesazhin moderim? Do përkthimi të jetë efektive? Do subjekti të jenë të përkthyera në trupin e mesazhit?

Unë do të doja të shihja që të ndodhë kështu që ne kemi një platformë të përsosur demonstrim.

Bye tani.

You are not logged in. (Login)