You are here

Picture of Daniel Pimienta
La super avec Alain
by Daniel Pimienta - Thursday, 22 September 2011, 02:07 PM
 
---> Това съобщение е преведена от програмата, без преразглеждане. Оригиналното съобщение.

Преведено предмет
: Супер Ален


Вие знаете, че нещо, което умира, животът на майка ми.

За да видите дали Google може да превежда на Казабланка (ще забележите, че не мога да кажа n''ai Rbati).
You are not logged in. (Login)