You are here

Picture of Daniel Pimienta
Vamos a hacer otra prueba
by Daniel Pimienta - Sunday, 18 September 2011, 10:28 PM
 
---> Това съобщение е преведена от програмата, без преразглеждане. Оригиналното съобщение.

Преведено предмет
: Нека да направим един тест


Това е тест, за да се види дали е вярно, че умереността процес започва веднага ...

(Редактирано от администратор - неделя, 18 Сеп 2011, 21:08)

You are not logged in. (Login)