You are here

Picture of Daniel Pimienta
Voici un exemple de message à traduire
by Daniel Pimienta - Saturday, 17 September 2011, 05:32 PM
 
---> Mae`r neges yn cyfieithu gan rhaglen heb adolygu. Neges wreiddiol.

Cyfieithwyd pwnc
: Enghraifft o neges i gyfieithu


Mae'r neges yn ysgrifennwyd yn benodol ar gyfer dibenion arddangos. Os bydd y brawddegau yn fyr ac yn adeiladu'n dda, os yw'r dotiau yn cael eu bodloni, yna bydd y canlyniad yn rhoi dealltwriaeth traws-ieithyddol.

Mwy na dim ond cyfieithu, mae'n o s''agit'inter-ddealltwriaeth, yn ffordd i helpu i oresgyn y rhwystr iaith.

Gallwch weld sut mae "Google Translate" wedi cyfieithu'r testun i 54 o ieithoedd a ganiateir.

Pleser.

You are not logged in. (Login)