You are here

Picture of Daniel Pimienta
Voici un exemple de message à traduire
by Daniel Pimienta - Saturday, 17 September 2011, 05:32 PM
 
---> Táto správa bola preložená do programu, bez revízie. Pôvodnú správu.

Prekladal predmetu
: Príklad správy na preklad


Táto správa bola napísaná špeciálne pre demonštračné účely. V prípade, že vety sú krátke a dobre stavaný, v prípade, že body sú splnené, potom sa výsledok poskytuje cross-jazykové znalosti.

Viac než len preklad, to je s''agit'inter-porozumenie, spôsob, ako pomôcť prekonať jazykovú bariéru.

Môžete vidieť, ako "Google Translate" je text preložený do 54 jazykov povolené.

Potešenie.

You are not logged in. (Login)