You are here

Picture of Daniel Pimienta
Voici un exemple de message à traduire
by Daniel Pimienta - Saturday, 17 September 2011, 05:32 PM
 
---> Това съобщение е преведена от програмата, без преразглеждане. Оригиналното съобщение.

Преведено предмет
: Пример за съобщение за превод


Това съобщение е написана специално за демонстрационни цели. Ако присъдите са къси и добре изградена, ако точките са изпълнени, тогава резултатът осигурява кръст-лингвистично разбиране.

Повече от превод, тя е на s''agit'inter-разбиране, начин да се помогне за преодоляване на езиковата бариера.

Можете да видите как "Google Translate" е превел текста на 54 позволено езици.

Pleasure.

You are not logged in. (Login)