You are here

Picture of Daniel Pimienta
Voici un exemple de message à traduire
by Daniel Pimienta - Saturday, 17 September 2011, 05:32 PM
 
---> Ky mesazh është përkthyer nga programi pa rishikim. Mesazhi origjinal.

Përkthyer temë
: Një shembull i një mesazh për të përkthyer


Ky mesazh është shkruar posaçërisht për qëllime të demonstrimit. Në qoftë se dënimet janë të shkurtër dhe të ndërtuar mirë, në qoftë se pika janë plotësuar, atëherë rezultati jep një kuptim të ndër-gjuhësore.

Më shumë se vetëm përkthimin, është e s''agit'inter të kuptuarit, një mënyrë për të ndihmuar në kapërcimin pengesë gjuhën.

Ju mund të shihni se si "Google Translate" ka përkthyer tekstin në 54 gjuhë të lejuara.

Kënaqësi.

You are not logged in. (Login)