You are here

Picture of Daniel Pimienta
Nom d'une pipe!
by Daniel Pimienta - Friday, 16 September 2011, 04:35 PM
 
---> Mae`r neges yn cyfieithu gan rhaglen heb adolygu. Neges wreiddiol.

Cyfieithwyd pwnc
: Enw'r pibell!


Nid yw hyn n''est pibell, it' dim ond prawf.
Pipe de Magritte
A yw hyn yn mynd i weithio yn y pen draw?
Name'une bibell!
You are not logged in. (Login)