You are here

Picture of Daniel Pimienta
Nom d'une pipe!
by Daniel Pimienta - Friday, 16 September 2011, 04:35 PM
 
---> Táto správa bola preložená do programu, bez revízie. Pôvodnú správu.

Prekladal predmetu
: Názov potrubie!


To n''est nie je rúra, to''je to len test.
Pipe de Magritte
Je to dopadne prácu?
Name'une potrubie!
You are not logged in. (Login)