You are here

Picture of Daniel Pimienta
Nom d'une pipe!
by Daniel Pimienta - Friday, 16 September 2011, 04:35 PM
 
---> Ова порука је преведен од стране програма без ревизије. Оригиналне поруке.

Преведено предмет
: Назив цеви!


Ово н''ест не цеви, ит' је само тест.
Pipe de Magritte
Да ли је ово ће се завршити ради?
Наме'уне цеви!
You are not logged in. (Login)