You are here

Picture of Daniel Pimienta
Nom d'une pipe!
by Daniel Pimienta - Friday, 16 September 2011, 04:35 PM
 
---> Wiadomość została przetłumaczona przez program bez zmian. Oryginalna wiadomość.

Przetłumaczone temat
: Nazwa rury!


Nie n''est rury, s 'just a test.
Pipe de Magritte
Czy to skończy działa?
Name'une rury!
You are not logged in. (Login)