You are here

Picture of Daniel Pimienta
Nom d'une pipe!
by Daniel Pimienta - Friday, 16 September 2011, 04:35 PM
 
---> Това съобщение е преведена от програмата, без преразглеждане. Оригиналното съобщение.

Преведено предмет
: Име на тръбата!


Това не n''est тръба, it' е само тест.
Pipe de Magritte
Дали това ще свърши работа?
Name'une тръба!
You are not logged in. (Login)