You are here

Picture of Daniel Pimienta
Nom d'une pipe!
by Daniel Pimienta - Friday, 16 September 2011, 04:35 PM
 
---> Ky mesazh është përkthyer nga programi pa rishikim. Mesazhi origjinal.

Përkthyer temë
: Emri i një tub!


Kjo nuk n''est një tub Është e vetëm një test.
Pipe de Magritte
A është ky do të përfundojnë duke punuar?
Name'une tub!
You are not logged in. (Login)